educatiepmb.ro Web analytics

Tabere 2014

PROEDUS PMB TEAM - TABERE ŞI EXCURSII PENTRU ELEVII ACTIVI ŞI MERITUOŞI

Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi este un proiect destinat copiilor şi tinerilor bucureşteni cu implicare şi rezultate notabile probate în activităţile organizate sau agreate la nivelul anului şcolar de către Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret - CPPESCTB al Primăriei Municipiului Bucureşti, împreună cu instituţiile şi organizaţiile partenere. Obiectivul central îl constituie recompensarea, cultivarea şi stimularea modului responsabil, activ şi performant de manifestare a elevilor, în cadrul unui context socio-educaţional, cultural-artistic şi sportiv organizat, planul de acţiune elaborat şi operaţionalizat de către CPPESCTB, împreună cu partenerii săi instituţionali şi organizaţionali, asigurând o complexitate şi o varietate de activităţi şi programe de interes, utilitate şi necesitate pentru tânăra generaţie. Elevii selectaţi pentru taberele şi excursiile organizate de CPPESCTB fac pe parcursul anului şcolar dovada efectivă a implicării şi performanţelor în plan şcolar şi extraşcolar, în temeiul unui calendar şi a unor proceduri agreate şi aplicate de CPPESCTB, împreună cu partenerii săi. Promovarea şi consolidarea ideii de implicare meritorie reprezintă unul dintre principiile de bază ce definesc activitatea CPPESCTB, ierarhizarea valorică a elevilor în funcţie de timpul alocat, de efortul depus şi de rezultatele obţinute în cadrul unor iniţiative cu un pronunţat caracter socio-educativ fiind o prioritate de prim rang în edificarea unei societăţi moderne, dinamice şi prospere. Organizaţiile şi instituţiile care împărtăşesc aceste valori educative pot accesa planul nostru de acţiune şi în funcţie de compatibilitatea statutului şi activităţii lor specifice cu principiile si strategiile CPPESCTB, se pot integra în acest parteneriat pentru educaţie, conceput ca platformă de armonizare, concentrare şi valorificare a iniţiativelor şi eforturilor benefice pentru formarea de calitate, pentru dezvoltarea şi pentru integrarea cu succes în plan socio-profesional a tinerei generaţii.

 

     
     GRAFICUL INSCRIERILOR PENTRU TABARA ELEVILOR ACTIVI SI MERITUOSI 2015
   CLICK AICI !
 
     

 

Excursii de weekend Octombrie - Decembrie

 

     
 

Excursiile și taberele gratuite organizate de PROEDUS PMB recompensează implicarea și performanțele elevilor și studenților bucureșteni, după cum urmează:

 • Elevii absolvenți ai cursurilor gratuite de formare pe domenii de interes și de utilitate pentru pregătirea complementară a copiilor și tinerilor.
 • Elevii și studenții premiați în cadrul evenimentelor organizate de PROEDUS PMB, în parteneriat cu ISMB sau în colaborare cu alte organizații de profil.
 • Elevii și studenții cu activități susținute de voluntariat în cadrul acțiunilor PROEDUS PMB.
 • Elevii cu rezultate meritorii în plan școlar și extrașcolar desemnați de unitățile de învățământ partenere ale PRODUS PMB, care oferă susținere logistică consistentă evenimentelor PROEDUS PMB.
 • Elevii cu merite deosebite la absolvirea școlii/liceului (șefi de promoție) și la olimpiadele naționale și internaționale pe discipline (olimpicii și campionii naționali și internaționali).
 • Elevii și studenții premiați la competițiile sportive interne și internaționale.
 • Elevii și studenții premiați la festivalurile cultural artistice organizate de unitățile și instituțiile de învățământ, în regim propiu.
 • Elevii remarcați în plan școlar și extrașcolar la nivelul școlilor și liceelor selectate de ISMB, ca partener al PROEDUS PMB, în baza criteriilor de performanță în educație.
 • Elevii din cadrul Palatului Național al Copiilor și al Cluburilor Copiilor din cele șase sectoare ale Capitalei implicați și remarcați în cadrul evenimentelor PROEDUS PMB dedicate copiilor.
 • Elevii, studentii și cadrele didactice cu implicare și rezultate notabile în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație.
 
     

 

     
 

Locurile alocate in tabara de vara absolventilor selectati de la cursurile gratuite de formare vor fi distribuite elevilor in mod egal pe cele 5 zile de inscriere specificate in calendar si se vor regasi in toate cele 9 serii de tabara.

Nerespectarea calendarului si a procedurii de inscriere atrage dupa sine imposibilitatea repartizarii operative si civilizate a elevilor in tabara. Ca atare, va rugam sa respectati intocmai instructiunile noastre, pentru a nu se crea haos si blocaje. Daca va puneti de acord intre voi, puteti merge in tabara pe grupuri asa cum doriti, respectand insa intocmai procedura si ziua de inscriere alocata fiecarui modul.

Intrebati pe taberepmb@yahoo.com doar ce este imperios necesar, pentru ca echipa noastra nu poate dialoga permanent pe email cu 4200 de elevi, oricat si-ar dori.

Am prezentat un calendar pe zile si ore. Multumim pentru intelegere si va asteptam la Liceul Miguel de Cervantes in datele si la orele fixate.

 
     

 

     
 

Calendarul inscrierii absolventilor cursurilor gratuite de formare selectati in urma evaluarii din 5/6 aprilie 2014.

Inscrierile au loc la Liceul Miguel de Cervantes, conform programului mai jos afisat.

Contact: taberepmb@yahoo.com

 
     

 

     
  Va rugam sa respectati intocmai procedura de inscriere specificata pe tichetul primit la evaluarea din 5/6 aprilie 2014.  
     

 

     
  De asemenea, va rugam sa respectati intocmai calendarul inscrierilor pentru a nu se crea aglomeratie.  
     

 

     
 

Neptun Comorova - Clasele V - VIII

Costinesti - Clasele IX - XII


Tabere de 7 zile, cu cazare si 3 mese pe zi gratuit.

 
     

 

     
 
Anunţ important!!!
 
Anul acesta am oferit elevilor caştigători de tabere la mare, prin promovarea evaluării de la cursurile gratuite de formare, posibilitatea de a-şi alege perioada de tabără.
Perioada care a fost aleasă la înscrieri nu mai poate fi schimbată ulterior.
 
Ca atare, rugăm elevii să îşi aleagă cu atenţie perioada. Vă mulţumim pentru înţelegere.
 
     

 

     
 

REGULAMENTUL DESFĂŞURĂRII TABERELOR ŞI EXCURSIILOR GRATUITE ORGANIZATE DE PROEDUS

 DREPTURILE PĂRŢILOR IMPLICATE ÎN COLABORARE PE DURATA DESFĂŞURĂRII TABEREI / EXCURSIEI:

 

 • Elevul / studentul are dreptul de a beneficia de toate condiţiile şi facilităţile taberei / excursiei atribuite de CPPESCTB, ca urmare a încadrării sale în categoriile de copii şi tineri beneficiari ai acestui tip de recompensă şi a înscrierii sale în tabără / excursie, potrivit procedurii stabilite de CPPESCTB.
 • Elevul / studentul participant la tabără / excursie are dreptul la exprimare deschisă şi responsabilă, în vederea integrării optime în colectivitatea de copii şi tineri, precum şi a petrecerii într-un mod cât mai plăcut şi mai util a perioadei atribuite, cu respectarea regulamentului stabilit de organizator, adică Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide şi de a aplica măsurile adecvate bunei desfăşurări a taberei / excursiei şi de a rezilia colaborarea cu participanţii la excursie în cazul unor abateri flagrante sau repetate ale acestora de la regulamentul şi programul stabilite ori de la normele bunei cuviinţe.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a trimite acasă elevul / studentul participant la tabără în cazul unor abateri repetate sau majore de la regulamentul şi programul taberei, cu anunţarea telefonică prealabilă a susţinătorului legal în cazul minorilor, cheltuielile de transport până la Bucureşti revenind exclusiv elevului / studentului în cauză.
 • Organizatorul, transportatorul şi complexul de reşedinţă temporară au dreptul de a solicita şi de a primi despăgubiri de ordin financiar de la participanţi pentru eventualele pagube ori neajunsuri provocate de aceştia, în baza procesului verbal de constatare întocmit de către organizatorul acţiunii, în speţă CPPESCTB al PMB, împreună cu administratorul complexului turistic.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR IMPLICATE ÎN COLABORARE PE DURATA DESFĂŞURĂRII TABEREI / EXCURSIEI:

 • CENTRUL DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE ŞI SPORTIVE PENTRU COPII ŞI TINERET:
  • Asigură participanţilor gratuit condiţiile optime de cazare şi masă, în regim de tabără pentru copii şi tineret, ca recompensă pentru implicarea şi meritele dovedite de elev / student pe parcursul anului şcolar / universitar, conform grilei de selecţie stabilite şi afişate de CPPESCTB.
  • Asigură coordonarea îmbarcării / debarcării şi a transportului participanţilor în / din tabără sau excursie.
  • Asigură repartizarea operativă pe camere a participanţilor la tabără / excursie, cu consultarea acestora, în funcţie de posibilităţile efective de cazare ale locaţiei şi de programarea efectuată de CPPESCTB, nefiind permisă cazarea de fete cu băieţi în camere, nici măcar în cazul tinerilor majori.
  • Asigură serviciile medicale în caz de necesitate, prin personalul medical de specialitate.
  • Asigură serviciile de informare şi coordonare la nivel de grup şi de serie pentru participanţii la tabără / excursie, prin intermediul coordonatorilor, însoţitorilor şi experţilor mandataţi de conducerea CPPESCTB.
  • Asigură coordonarea optimă a derulării taberei / excursiei, prin personalul specializat şi antrenat în acest scop, grupurile asistate de însoţitorii CPPESCTB fiind compuse din 9 - 10 elevi în medie.
  • Monitorizează activitatea structurii de coordonare a taberei / excursiei, formată din coordonatorul de serie, coordonatorii de locaţii şi tematici, însoţitorii de grup, precum şi a personalului  medical.
  • Monitorizează respectarea de către administratorul complexului turistic a clauzei contractuale privind implementarea măsurilor de asigurare a securităţii persoanelor şi bunurilor în incinta locaţiei, orice eventual incident în acest sens presupunând răspunderea administratorului complexului turistic.
  • Asigură, cu consultarea şi implicarea participanţilor, un program atractiv pe perioada desfăşurării taberei / excursiei, prin formatorii şi experţii CPPESCTB.
 • SUSŢINĂTORUL LEGAL AL PARTICIPANTULUI LA TABĂRĂ / EXCURSIE:
  • Îşi exprimă acordul scris pentru ca elevul minor să participe la tabără / excursie, în conformitate cu regulile şi procedurile organizatorului.
  • Îşi asumă integral răspunderea pentru consecinţele acţiunilor întreprinse de elev pe cont propriu, fără acordul explicit al coordonatorului taberei / excursie sau în afara regulamentului / programului propus şi asumat de organizator.
  • Se abţine de la orice formă de imixtiune în derularea procedurilor standard de desfăşurare a taberei / excursiei, proceduri stabilite şi asumate de CPPESCTB, în conformitate cu reglementările şi normele în vigoare privind organizarea taberelor şi excursiilor pentru copii şi tineret, excepţie făcând doar cazurile flagrante ce pot aduce atingere integrităţii fizice sau emoţionale a minorului.
  • Îşi asumă aducerea şi preluarea minorului în / din locaţia taberei / excursiei, cu respectarea orelor şi a detaliilor stabilite şi comunicate de organizator, în cazul în care optează pentru transport pe cont propriu, cu toate consecinţele ce decurg din respectiva decizie.
  • Prezintă însoţitorului de grup, personal sau prin elev, în ziua plecării în tabără / excursie, avizul epidemiologic de la medicul de familie, din care să rezulte starea de sănătate la zi a elevului, sensibilităţi, alergii, afecţiuni în tratament, boli cronice.
 • PARTICIPANTUL LA TABĂRĂ / EXCURSIE, ELEV SAU STUDENT:
  • Recunoaşte şi respectă autoritatea şi recomandările coordonatorilor de grup şi de serie şi au grijă de lucrurile personale şi de bani, toate acestea în vederea unei bune colaborări pe perioada transportului şi a desfăşurării taberei / excursiei.
  • Se asigură şi răspunde personal de oprirea surselor consumatoare de apă şi de electricitate, de încuierea uşii şi de închiderea ferestrelor de fiecare dată când părăseşte camera.
  • Se prezintă în locaţia taberei / excursiei în ziua stabilită de CPPESCTB şi specificată pe voucher-ul turistic primit la înscriere, în intervalul orar 14.00 - 18.00, nerespectarea acestei clauze atrăgând după sine pierderea fără drept de apel a locului atribuit gratuit în tabără / excursie, fără vreo obligaţie de despăgubire a elevului / studentului din partea CPPESCTB.
  • Optează pentru transportul dus-întors, organizat şi asumat de locaţia taberei / excursiei cu autocarul, respectând procedura şi condiţiile de transport şi de îmbarcare la plecarea în / din tabără sau excursie.
  • Respectă întocmai prevederile legale privind portul centurii de siguranţă pe întreaga durată a deplasării cu autocarul şi manifestă un comportament decent faţă de şoferul autocarului.
  • Prezintă coordonatorilor CPPESCTB, la plecarea în tabără / excursie, avizul epidemiologic din care să rezulte starea sa de sănătate la zi, cu specificarea sensibilităţilor, alergiilor, afecţiunilor în tratament.
  • Manifestă un comportament cooperant, decent, echilibrat şi colegial pe durata drumului şi pe întreaga perioadă a derulării taberei / excursiei.
  • Respectă şi menţine întocmai repartizarea pe camere convenită împreună cu coordonatorii CPPESCTB, nefiind permisă cazarea de fete cu băieţi în camerele din locaţia taberei / excursiei, nici măcar în cazul tinerilor majori.
  • Semnalează coordonatorilor CPPESCTB, la preluarea camerei atribuite în complexul turistic, orice disfuncţionalitate sesizată, orice observaţie făcută la finalul taberei / excursiei nemaifiind valabilă.
  • Asigură în mod constant ordinea şi curăţenia în cameră, precum şi integritatea mobilierului şi a dotărilor din incinta complexului turistic pe perioada desfăşurării taberei / excursiei, eliberând şi predând camera, în ziua plecării, până cel târziu la ora 8.00, această măsură fiind justificată de necesitatea efectuării curăţeniei în cameră, pentru primirea în condiţii optime a seriei următoare de elevi / studenţi.
  • Respectă întocmai orarul şi condiţiile stabilite de organizator privind programul de masă, regimul activităţilor curente, educative şi de divertisment, precum şi eliberarea locaţiei, după predarea camerei.
  • Comunică orice doleanţă doar coordonatorilor CPPESCTB, aceştia fiind singurii în măsură să intervină operativ în vederea analizării şi remedierii problemei semnalate.
  • Respectă interdicţia privind introducerea şi consumarea de băuturi alcoolice, etnobotanice, substanţe halucinogene sau produse incriminate de legislaţia românească, precum şi fumatul în spaţiile de cazare sau de masă din complexul turistic.
  • Nu părăseşte locaţia turistică decât cu aprobarea coordonatorilor, elevii minori necesitând a fi însoţiţi de coordonatorii CPPESCTB în afara complexului turistic.
  • Nu are dreptul de a chema sau de a introduce în locaţia taberei / excursiei persoane străine de grup, decât cu aprobarea prealabilă a coordonatorilor CPPESCTB.
  • Suportă integral, înainte de părăsirea locaţiei taberei / excursiei, contravaloarea eventualelor pagube cauzate în complexul de cazare, pe bază de proces verbal.
  • Anunţă prin e-mail reprezentantul CPPESCTB cu cel puţin 8 zile calendaristice înainte de data plecării în tabără / excursie referitor la eventuala sa imposibilitate de a participa la acţiune, în caz contrar acestei prevederi pierzând toate drepturile aferente înscrierii sale pentru tabără / excursie, fără vreo obligaţie colaterală ulterioară din partea CPPESCTB.
 
     

 

 

 

TOP